Vi efterträder Skånsk Musikservice.Skånsk Musikservice


Anna Maria valde att pensionera sig strax innan pandemin tog tag i Sverige. Vi efterträder Anna Maria Lindskogs Skånsk Musikservice. Vi vill fortsätta i samma anda och att ni känner samma trygghet och service som Anna Maria erbjöd er tidigare.


Denna faktureringsservice erbjuds till dig som musiker, trubadur, artist, kör, låtskrivare, band, mm.

E-post: info@skanskmusikservice.se

Faktureringstjänst


Vi tar hand om hela faktureringsprocessen.

Vi skickar en faktura till din kund, när kunden betalt tar vi ut en avgift. Från resterande belopp dras det lagstadgad arbetsgivaravgift. Därefter gör vi ett skatteavdrag och återstår är er nettolön. Detta betalas ut efter 5-7 dagar från er kund betalt. Vi ombesörjer inlämning av skattedekleration och betalar avgifter och skatter åt er. 

 Egenanställd med fakturering


Låt oss fakturera för den tjänst som ni utfört, när betalning skett från kund till oss tar vi hand om hela processen med socialavgifter, avdragen skatt och inlämning av skattedekleration och ni får ut er lön för utfört arbete.

E-post: info@skanskmusikservice.se

E-post: info@skanskmusikservice.se

Räkneexempel:


Fakturabelopp: 10 000 kr ex moms


Vår avgift 5%: -500 kr
Kvar: 9 500 kr
Arbetsgivaravgift 31,42%: - 2 271 kr
Avdragen skatt, engångsskatt 30%: -2 169 kr


Utbetalas nettolön: 5 060 kr